Afscheid van Alex Dekkers

alex dekkers

Door privé omstandigheden heeft Alex Dekkers besloten zijn taken voor de NTA als penningmeester, algemeen secretariaat en het wedstrijdsecretariaat neer te leggen.  Alex heeft er voor gezorgd dat veel handelingen rond de wedstrijden gedigitaliseerd zijn

Read more