Pers

Promotie

Alle vragen en opmerkingen betreffende promotiemateriaal betreffende de Stichting NTA, de eb-OffRoad Racing Series kunt u stellen via email: pers@stgnta.nl

Persaccreditatie, Fotogebruik en tekstgebruik

Voor de ELE Cross Country Rally loopt de persaccreditatie via de website Centrale Accreditatie Rallysport Nederland CARNL.NL

Aanvragen voor persaccreditaties (beeldvormende en schrijvende pers) voor de door de NTA georganiseerde wedstrijden kunnen gedaan worden via het formulier onder aan deze pagina.

Aanvragers van persaccreditatie dienen aan de volgende eisen te voldoen:

  • Voor accreditatie komen alleen die mediavertegenwoordigers in aanmerking waarvan de organisatie op redelijkerwijze kan verwachten dat de werkzaamheden zullen leiden tot publicaties over de eb-Offroad Racing Series in lokale dan wel nationale media. Het staat de organisator ten alle tijde vrij eerdere publicaties op te vragen.
  • Er zullen niet meer dan twee vertegenwoordigers per organisatie of titel worden geaccrediteerd. Een tweede persoon kan u invullen met voor- en achternaam in het opmerkingen veld. De aanvragers dienen 21 jaar of ouder te zijn en in het bezit van een erkende Pers kaart (DAPA/KNAF, NSP, NVJ) dan wel aantoonbaar werkzaam voor media die regelmatig berichten over Off Road Racing in het algemeen of het evenement in bijzonder en een schrijven kunnen tonen van de verantwoordelijke redactie/redactiechef.
  • Accreditatie aanvragen moeten uiterlijk 5 dagen voor het evenement binnen zijn.
  • Voor het accrediteren namens een internetsite geldt dat enkel vertegenwoordigers van professioneel opererende redacties toegelaten zullen worden, van sites die aantoonbare nieuwswaarde vertegenwoordigen, die geen commercieel oogmerk dragen met betrekking tot de verkoop van fotomateriaal en Aanvragen van sites die alleen foto materiaal aanbieden zullen afgewezen worden.
  • Alleen correct ingevulde aanmeldingsdocumenten worden in behandeling genomen. De organisatie zal onjuist of incomplete documenten niet beantwoorden.

Een uiteindelijke beslissing tot toelating zal door de organisatie genomen worden.
Denkt u eraan dat op het evenement zelf ter plaatse GEEN mogelijkheid is zich te accrediteren!

Meer informatie via email: pers@stgnta.nl

 

 


Let op! Onderstaand formulier wordt gebruikt voor het voeden van onze database.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *