Pers

Promotie

Alle vragen en opmerkingen betreffende promotiemateriaal betreffende de Stichting NTA, de NK-OffRoad Racing Series kunt u stellen via email: pers@stgnta.nl

Persaccreditatie, Fotogebruik en tekst gebruik

Aanvragen voor persaccreditaties (beeldvormende en schrijvende pers) voor de door de NTA georganiseerde wedstrijden kunnen gedaan worden via de websites van de betreffende wedstrijden.

Aanvragers van persaccreditatie dienen aan de volgende eisen te voldoen:

  • Voor accreditatie komen alleen die mediavertegenwoordigers in aanmerking waarvan de organisatie op redelijkerwijze kan verwachten dat de werkzaamheden zullen leiden tot publicaties over de NK Offroad Racing Series in lokale dan wel nationale media. Het staat de organisator ten alle tijde vrij eerdere publicaties op te vragen.
  • Er zal niet meer dan één vertegenwoordiger per organisatie of titel worden geaccrediteerd. De aanvragers dienen 21 jaar of ouder te zijn dan wel aantoonbaar werkzaam voor media die regelmatig berichten over Off Road Racing in het algemeen of het evenement in bijzonder en een schrijven kunnen tonen van de verantwoordelijke redactie/redactiechef.
  • Het maximum aan mediavertegenwoordigers toegelaten tot de A-zones van het parcours is 8. Op de perslocaties langs het parcours (B-zones) worden niet meer dan 10 mediavertegenwoordigers toegelaten.
  • Accreditatie aanvragen moeten uiterlijk 14 dagen voor het evenement binnen zijn.
  • Voor het accrediteren namens een internetsite geldt dat enkel vertegenwoordigers van professioneel opererende redacties toegelaten zullen worden, van sites die aantoonbare nieuwswaarde vertegenwoordigen, die geen commercieel oogmerk dragen met betrekking tot de verkoop van fotomateriaal en aanvragen van sites die alleen foto materiaal aanbieden zullen afgewezen worden.
  • Alleen correct ingevulde aanmeldingsdocumenten worden in behandeling genomen. De organisatie zal onjuist of incomplete documenten niet beantwoorden.
  • De organisatie zal voor-informeren, briefen en handhaven om de veiligheid van de mediavertegenwoordigers maximaal te waarborgen. Pas na de briefing die men dient bij te wonen, worden de hesjes uitgedeeld.
  • Bovenstaande kan verder aangevuld worden met specifieke maatregelen aangaande de wedstrijd waarvoor de accreditatie wordt aangevraagd.
  • Geaccrediteerde Pers zal gratis foto en video materiaal ter beschikking stellen aan de organisatie ter promotie van de STG NTA, dit materiaal zal uitsluitend gebruikt worden door de STG NTA.

Een uiteindelijke beslissing tot toelating zal door de organisatie genomen worden.
Denkt u eraan dat op het evenement zelf ter plaatse GEEN mogelijkheid is zich te accrediteren!

 


Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *