Gezonde financiële garantie ter promotie van toekomstige wedstrijden

De crisis waar we mee te maken maar waar we nu hopen uit te komen, heeft ook voor ons gevolgen.

Zoals altijd, is het realiseren van sponsorbijdragen (in geld of diensten/producten) lastig. Maar nu in deze moeilijke tijden is dat nog lastiger geworden. Omdat probleem op te vangen willen bij de komende NK wedstrijden een bijdrage van alle deelnemende teams vragen voor een garantiefonds. Dit fonds is er uitsluitend om te zorgen dat bij te korten een NK wedstrijd toch door kan gaan. De organisatoren van de NK wedstrijd, moeten aantonen aan een commissie die bestaat uit 1 afgevaardigde van S.O.N.N. (Stichting Offroad Rallysport Noord Nederland) , 1 afgevaardigde van Stg. NTA, 2 vertegenwoordigers uit het deelnemersveld. Ik zal deze commissie persoonlijk voorzitten.

Uit de enquete is gebleken dat er iemand uit het deelnemersveld is die kascommissie werk wil doen, die persoon zullen we benaderen om ook in deze commissie zitting te nemen. Maar dan zoeken we nog steeds één andere vertegenwoordiger uit het deelnemersveld. Meld je dus aan als je deze (kleine) taak op je wil nemen.

De bijdrage wordt voor de Strandrace IJmuiden en de Baja Borger gesteld op € 100,- per wedstrijd. Het fonds wordt opgebouwd tot er voldoende reserve is. Eind 2022 besluiten we of we het fonds in stand moeten houden of dat we verder kunnen zonder het fonds. Als dit zo is, storten we het geld (of naar rato van wat er over is) terug aan de teams die de bijdrage hebben gedaan.

Dit fonds is een initiatief van S.O.N.N. en St. NTA samen. Wedstrijden georganiseerd door beide stichtingen vallen onder deze regeling.

Bert