Benzine en Diesel klassen in de T1.

Na uitvoerig overleg is besloten de T1 klasse op te splitsen in 2 klassen: T1.1 en T1.2. Dit omdat de verschillen tussen benzine aangedreven auto’s en diesels in de afgelopen jaren erg groot geworden zijn. Uit de enquête is gebleken dat verschillende deelnemers dit zouden toejuichen. Welnu, we gaan het doen: T1.1 is dus voor T1 auto’s met benzine motoren en T1.2 voor T1 diesels.

Aan de verdere reglementen verandert niets.