2015: Met elkaar wordt het een heel uitdagend jaar!

Nog even en voor we het weten zijn velen van jullie al weer bezig met voorbereidingen voor de eerst wedstrijd in 2015. Eind februari zien we elkaar op Zandvoort voor een nieuw openingsevenement. Dat neemt niet weg, dat we als bestuur alle teams, alle rijders en supporters een bijzonder goed, sportief en bovenal veilig 2015 toewensen.

Het bestuur wil ook de vele vrijwilligers, die toch iedere keer weer voor ons klaar staan om te assisteren bij de wedstrijden, zeker niet vergeten. Deze onmisbare groep opbouwers en posters wensen we ook een voorspoedig en gezond nieuwjaar toe.

Stappen

Het komende jaar wordt een jaar waarin we met elkaar een aantal stappen willen zetten om de wedstrijden van de NTA naar een hoger plan te tillen. Zeker als het gaat om de veiligheid van de rijders, de officials en het publiek. Zeker na een aantal tragische incidenten in het afgelopen jaar moeten we met elkaar de lat hoog leggen om van 2015 een mooi en veilig jaar te maken.

Daarbij weet het bestuur zich gesteund door de teams en de rijders die mee willen denken en mee willen werken om de NTA die stappen te laten zetten en te groeien. Dat blijkt ook uit de antwoorden op de vragenlijst die we jullie hebben toegestuurd.

Na de laatste zeer geslaagde rijdersbijeenkomst in november hebben 33 teams de moeite genomen om de vragenlijst van het bestuur te beantwoorden. Daar voor onze hartelijke dank en de komende weken zullen we de antwoorden, de vele suggesties en aanbevelingen als bestuur verder uitwerken. We komen daar zeker op terug. We zullen er voor zorgen dat de resultaten toegankelijk zijn voor alle teams via de NTA website.

Lidmaatschap NTA

Om de deelnemers meer te betrekken bij de organisatie van de wedstrijden stelt het bestuur voor om een lidmaatschap te introduceren: een Lidmaatschap – begunstiger van de NTA. We krijgen dan ‘leden’ en ‘niet-leden’ die gaan rijden. De jaarlijkse vaste kosten van de NTA kunnen dan uit het lidmaatschap betaald worden.

De leden van de NTA krijgen dan ook inzicht en inspraak over de organisatie van de wedstrijden en de financiën. En er wordt een verdeling gemaakt tussen ‘vaste’ deelnemers en mensen die slechts zo nu en dan meerijden.

Uit de enquête blijkt ook dat 31 rijders achter dit lidmaatschap staat. Dat betekent voor de deelnemers die gaan deelnemen aan de eb – NK Offroad Racing Series 2015 moeten met het volgende rekening houden:

 • Leden met een KNAF-licentie betalen per wedstrijd het inschrijfgeld
 • Niet NTA leden met licentie betalen het inschrijfgeld + € 50
 • Niet NTA leden zonder licentie betalen het inschrijfgeld + € 150 per team

Voor 2015 prijst het bestuur zich gelukkig dat we in eb Personeelsdiensten een fantastische sponsor hebben gevonden. Daarnaast kunnen we door Eelco ook rekenen op veel ondersteuning op het gebied van de website, pr, communicatie en marketing.

Vragenlijst

Om jullie een beeld te geven wat er zo al uit de vragenlijst is gekomen, hier een aantal opvallende zaken die naast veel tips, goede raadgevingen en aanbevelingen tot ons zijn gekomen :

 • Niet alle rijders of navigators beschikken over een ‘geldige’ licentie: puntje van aandacht bij iedereen en denk aan de komende dagen waarop de licenties aangevraagd en verlengt kunnen worden;
 • Er wordt door de rijders verschillend gedacht over het aantal wedstrijden( 9 rijders vinden 3-4 genoeg, 10 zien er graag 4-5 en 14 geven aan dat 5 -6 wedstrijden prima is). We zullen daar in de toekomst een balans in moeten vinden;
 • Vooraf geven nu 22 teams aan dat ze de BAJA gaan rijden en 28 hebben aangeven dat de BAJA voor het NK mee mag tellen;
 • Wedstrijden op een motorcrossbaan ( zoals bijv. Valkenswaard) het liefst niet, zeker als dat de enige wedstrijd in een weekend is. Slechts 5 rijders geven een motorcrossbaan prima te vinden;
 • De wedstrijd op het strand van IJmuiden mag van de meesten weer in het programma worden opgenomen en het maakt niet uit of het aan het begin of aan het einde van het wedstrijdseizoen is;
 • Bij een aantal teams kan het bestuur gaan praten over het overhevelen van kosten of het gebruik maken van diensten van;
 • Ook hebben 10 teams aangegeven dat er te praten valt over de mogelijkheden van ‘wedstrijdsponsoring’. Ook willen een aantal teams praten over uitingen op de auto’s tijdens een wedstrijd;
 • Er hebben zich een aantal rijders aangemeld die verder mee willen praten over het beleid, over sponsoring en pr en communicatie. Na de feestdagen zullen we deze rijders benaderen om verdere afspraken te maken.

Kortom we hebben heel tips, aandachtspunten, punten van kritiek, verbeterpunten en aanbevelingen van jullie ontvangen. Zoals al eerder gezegd gaan we de komende weken iedereen persoonlijk benaderen om te kijken welke stappen we met elkaar kunnen maken.

Het afgelopen jaar heeft het bestuur hard gewerkt om de wedstrijden voor iedereen aantrekkelijk te laten zijn. We gaan vastberaden door om er zo voor te zorgen dat de NTA niet alleen in 2015 maar ook in de jaren daarna instaat is, om voor jullie aantrekkelijke en uitdagende wedstrijden te kunnen blijven organiseren. We realiseren ons ook goed dat dit we dit niet alleen kunnen. Dat lukt alleen maar als we gezamenlijk werken aan dat doel.

Maar nu eerst maar in de familiaire sfeer genieten van de overgang van het oude naar het nieuwe jaar. Een aantal van jullie doen dat in Marokko en anderen zijn onderweg naar Zuid-Amerika. We wensen jullie daar ook veel succes en…. kom weer veilig terug om op 28 februari aan de start te staan op Zandvoort.

We houden jullie op de hoogte van onze verdere stappen en een sportief en veilig 2015!

Niek Goverts

Erwin Overbosch

Aernout Dorpmans

&

Peter Zondag

Wilma Olthof