Suzi’s Place Rally Maas en Waal

Dank zij zeer veel inzet en enthousiasme ook dit jaar gelukt ! Of, niet verwacht en toch gekomen !

Suzis Place Rally Maas en Waal en Bestuursleden gevraagd.

Na een lang zomerreces staat Maasbommel het komende weekend op het programma. Onder de naam ‘Suzi’s Place Rally Maas en Waal’ hebben zich op dit moment 26 teams voor deze, toch wel ‘klassieker’ in het Off Road Racen, ingeschreven. Arno Bauw wordt met Suzi’s Place de evenementsponsor van de 3e serie wedstrijden in de eb-NK Offroad Series 2015.

De organisatoren komen allen uit de streek van Maas en Waal en hebben het toch in zeer korte tijd voor elkaar gekregen dat er uitdagende wedstrijden verreden kunnen worden. Vandaar de ondertitel niet verwacht en toch gekomen ! Als bestuur waren we dan ook aangenaam verrast door dit spontane initiatief van deze enthousiastelingen. Bijzonder is dat Peter Zondag zeer betrokken is bij eigenlijk ‘zijn wedstrijd’ in ‘zijn achtertuin’. Het rally- en organisatiebloed kruipt waar het niet gaan kan, zullen velen zeggen! De organisatie heeft dankbaar gebruik kunnen maken van de contacten van Peter met gemeente en landeigenaren. In een eigenlijk, onmogelijk korte tijd is er iets moois in gang gezet, uitgewerkt en gerealiseerd.

Tijdens het 4WD Festival in Oss is de opbouwploeg al aan de gang gegaan om in Maasbommel en Oss het parcours uit te zetten. Dat zal voor de rijders nog een verrassing worden. De regen van de laatste weken heeft het land van Geert geen goed gedaan en de organisatie heeft al nagedacht over alternatieven. Dat het zwaar zal worden, staat nu al vast! De voorspellingen voor het weer zijn gelukkig stukken beter dan de laatste dagen. Zon en wind kunnen nog veel landerijen ‘droger’ maken.

Mooi is ook dat de club van Maas en Waal heeft aangeboden hun kennis, hun expertise graag te willen delen met anderen die in 2016 ook een wedstrijd zouden willen organiseren, én niet over de geweldige ervaring beschikken van deze club mensen. Laat maar horen waar behoefte aan is!

Verdere stappen

Zoals we als bestuur al eerder hebben aangegeven is het bestuur bijzonder ingenomen met dit initiatief van deze off road enthousiastelingen.

De aanpak en organisatie van deze komende wedstrijd past exact in de visie die het bestuur in Ermelo heeft gepresenteerd: ‘Als her en der in het land mensen opstaan om wedstrijden te organiseren hebben we de jaarkalender zo vol. Het werk verdelen we onderling en als bestuur helpen we mee waar dat mogelijk is. Zo blijft het voor iedereen mogelijk om te racen.”

Bij het bestuur zijn inmiddels ook geluiden binnen gekomen dat in andere delen van het land er nieuwe initiatieven liggen te broeden om er voor te zorgen dat in 2016 er mooie Off Road Races gehouden kunnen worden. De gesprekken met bijv. Herman lopen ook alweer om er in Havelte een mooi rijdersfestijn van te maken. Randel Hofstede heeft ook een mooi nieuw plan op de tekentafel liggen. Kortom er liggen nieuwe initiatieven.

Nieuwe structuur: naar 2020

In de nieuwe organisatiestructuur van de NTA, waarbij het bestuur faciliteert en niet organiseert, hebben we aangegeven dat er meer en meer behoefte is aan extra handen voor de bestuurstaken.  Deze aanvulling zou moeten komen van mensen die:

  1. Het Off Road Racen van dichtbij kennen;
  2. Weet hebben hoe de organisatie rond een race in elkaar steekt;
  3. Ervaring hebben met gemeentelijke en provinciale procedures,

en,

  1. Zin en tijd hebben om achter mogelijk nieuwe terreinen en nieuwe organisatoren aan te gaan.

Samen met Eelco Bekker, van onze hoofdsponsor eb-Personeelsdiensten hebben we naar een vernieuwde opzet gekeken. Een opzet die er moet leiden dat de NTA ook in 2020 Off Road Races kan blijven faciliteren en organiseren. Omdat mogelijk te maken ja omdat te behouden en te kijken naar verdere groei zullen we met elkaar weer een stapje voorwaarts moeten maken. Dit betekent ook een andere in- en aanvulling van bestuurlijke taken.

Eelco is bereid om budget vrij te maken om deze bestuurlijke, noodzakelijke, aanvulling mogelijk te maken. Voor de NTA is dat een geweldige impuls. Een grote stap voorwaarts. Het kost ons, de NTA, ‘niets’ maar deze geste heeft wel een geweldige impact op de voortgang en voortbestaan van de NTA. Inmiddels hebben een aantal anderen aangeven een bijdrage te willen leveren aan dit bijzondere budget.

Spanningsveld

Het bestuur ziet dat er een spanningsveld zou kunnen ontstaan tussen de veel niet-betaalde-vrijwiligers die zich inzetten om de races mogelijk te maken en een mogelijk ‘betaalde’ kracht. Van uit onze optiek zou deze spanning er zijn indien het budget uit de NTA-gelden opgehoest zou moeten worden maar nu er een ‘particulier’ initiatief buiten de NTA om, maar wel in samenspraak met de NTA een te besteden substantieel financiële bijdrage ligt, denken wij dat we de NTA te kort zouden doen als we van dit prachtige aanbod niet zouden aannemen.  We realiseren ons terdege dat we niet zonder ‘onze’ vrijwilligers kunnen. We hebben ze hard nodig. Vandaar dat we de ‘harde kern’ ook hebben uitgenodigd voor een BBQ op het 4 x 4 Festival in Oss op de zaterdagavond. Ons waardering gaat verder dan een saté en een drankje!

Daarnaast heeft Eelco aangegeven dat eb-Personeelsdiensten ook voor 2016 hoofdsponsor wil zijn voor de NK Off Road Races. Daarmee kan de NTA werken naar een meer professionelere aanpak van de wedstrijden en hoeft de penningmeester zich geen zorgen te maken dat het huishoudboekje niet-kloppend is. Met de bijdragen van onze hoofdsponsor zijn de financiën voor 2015 en ook naar 2016 prima in orde.

Verkiezing voorzitter en aanvulling bestuur

Het komende jaar is voor mij een kroonjaar: ik word 70 jaar. Van het begin af heb ik aangegeven dat ik mijn best zou doen de NTA weer een gezonde uitgangsbasis te geven. Met het voorgenomen beleid van decentralisatie van de wedstrijden, extra operationele handen, betere communicatie, raad van rijders, een nieuwe website, contacten met de RAC over de inzet officials, een NTA app en een gezonde financiële huishouding is het mooi om te stoppen.

Dit betekent dat de NTA op zoek moet naar een nieuwe voorzitter. Erwin en Niek blijven bestuurlijk betrokken bij de NTA maar zijn ook betrokken bij het organiseren van wedstrijden in de regio Harderberg – Coevorden. Beide taken: bestuurlijk en organisatorisch zijn door Erwin en Niek niet altijd in tijd en werkdruk te combineren. Er is dus ook behoefte aan aanvullingen in het bestuur. Voor de continuïteit van de NTA zullen ze hun taken financiën en wedstrijdzaken / KNAF blijven uitvoeren. Maar er ligt bij beiden een spanningsveld tussen bestuurlijke en operationele taken.

Kortom het bestuur van de NTA is op zoek naar een voorzitter en bestuurlijke aanvulling. Ziet u mogelijkheden om de nieuwe koers van de NTA nader te bepalen en mee ‘aan te sturen’ zodat de NTA naar 2020 toe een ‘stevige’ organisatie is, dan kunt U dat kenbaar maken bij het bestuur van de NTA. Stuur een mailtje voor 15 oktober naar bestuur@stgnta.nl en laat ons weten dat u een bestuurstaak op u zou willen nemen.

Maar ook anderen die aangeven mee te willen denken over de verdere implementatie van de nieuwe koers van de NTA kunnen zich ook aanmelden. Het delen van de bestuurlijke verantwoordelijken en taken geeft verlichting in de uitvoeringstaken van bestuursleden maar verlichting ook in de persoonlijke situatie.

Tot slot

2 Oktober is de sluitingsdatum voor aanvullingen en of wijzigingen van het Sectie –Wedstrijdreglement 2016. Indien jullie punten van aandacht hebben of ideeën hebben over aanpassingen in dat reglement maak dit dan kenbaar bij Niek Goverts. Niek is, namens de NTA, de opvolger van Simon van de Velde in het sectiebestuur van de KNAF en kan jullie opmerkingen meenemen.

  • Noteer als vast in jullie agenda: zaterdag 28 november slotavond van de eb-NK Offroad Racing Series 2015. Plaats en tijd worden nog gecommuniceerd.
  • Is je auto niet klaar voor de Suzi’s Place Rally van Maas & Waal? Toch ben je van harte welkom op de mooie locaties in het Land van Maas en Waal en uiteraard staat in het eb – NTA Race Office de koffie voor je klaar! Het wedstrijdschema en de deelnemende teams kan je vinden op deze website van de NTA.

Aernout Dorpmans

Voorzitter NTA