Wie gaat naar de BAJA 300 en kan de Mini-Dakar een week later?

De Duitse organisatie van de BAJA heeft besloten om deze off road race te verplaatsen naar het najaar. Voor de NTA is dit om meerdere redenen een teleurstellend besluit. De nu gekozen datum valt drie weken voor de Mini-Dakar in Hardenberg. Dit plaatst ons ook voor een groot dilemma. Enerzijds hebben we de BAJA opgenomen in onze wedstrijdkalender en zouden deze wedstrijd ook willen handhaven. Anderzijds realiseren we ons dat er dan voor de teams slechts drie weken resten om de auto’s voor Hardenberg in orde te maken.

De organisatie van de BAJA heeft ook naar het race weekend in Hardenberg en zo is men tot deze nieuwe datum gekomen.

Echter voor Hardenberg moet de komende weken de aanvraag voor de vergunning de deur uit. Het bestuur stelt voor om deze wedstrijd een week later te plannen zodat iedereen de mogelijkheid heeft om de “schade” van de BAJA te herstellen.

Het bestuur heeft twee simpele vragen:

  1. Wie van jullie gaat niet naar de BAJA in oktober ?
  2. Zijn er teams die bezwaar maken tegen het voorstel om de MINI-DAKAR met een week later te plannen op 21 en 22 november ? Hiermee geven teams de mogelijkheden om de auto’s weer klaar te maken voor Hardenberg

Graag jullie reactie per email aan bestuur@stgnta.nl zodat we als bestuur een definitief besluit kunnen nemen.

Om de periode van nu tot oktober te overbruggen zijn we bezig om na de zomervakantie een wedstrijd te plannen. We zouden deze race willen houden rond het 4×4 festival in Oss. Indien er meer bekend is horen jullie dat zo spoedig mogelijk.

De eerste evaluaties van Havelte zijn binnen. Veel complimenten en ook veel tips, opbouwende kritische noten en ook aanbevelingen waar we als bestuur mee aan de gang. De komende week komen we daar op terug.