Trial wedstrijden vinden alsnog doorgang onder de vlag van de NTA

Zoals wellicht vernomen, is de stichting 4×4 Sport per direct gestopt met het organiseren van Trial wedstrijden, zoals deze stonden gepland op de KNAF kalender.

De NTA is benaderd door personen die deze sport een warm hart toedragen en bij de NTA het verzoek hebben ingediend de geannuleerde wedstrijden alsnog mogelijk te maken.

Na overleg met de KNAF en vrijwilligers die betrokken zijn bij de uitvoering, alsmede stichting 4×4 Sport, is besloten de geannuleerde Trial wedstrijden alsnog doorgang te laten vinden onder de vlag van de NTA.

Materiaal dat beschikbaar is zal daar waar nodig worden aangevuld. Bijna alle vrijwilligers  die de trial-sport mogelijk hebben gemaakt zijn voor ons bekende namen, zij staan ook altijd klaar voor de NTA bij ORR snelheidswedstrijden. Daarmee is het een kleine stap om de trail-sport deelnemers niet teleurgesteld thuis te laten zitten.

Thera Van Der Maas zal voor de komende wedstrijden als contactpersoon optreden. Bij vragen of aanmelding kan men zich wenden tot de NTA en zal worden doorgezet naar Thera.

NTA hoopt hiermee te bereiken dat de Trial sport niet stil komt te staan, tevens zal worden gezocht naar activiteiten of samenwerkingsverbanden die de sport aantrekkelijker maken en hopelijk het aantal deelnemers zal laten groeien.

Met vriendelijke groet,

Bestuur NTA