Relatie KNAF – NTA in goed vertrouwen hersteld.

De aflopen weken is er achter de schermen hard gewerkt aan onze relatie met de KNAF. Deze stond onder druk. Dat hebben we ook in december 2013 op onze website aangeven in een mededeling aan de rijders.

Afgelopen donderdag heeft er een goed en constructief overleg plaats gevonden met het sectiebestuur terreinsport en de KNAF afgevaardigde, bestuurslid, Eric Noort. Alle zaken en problemen waar de NTA de laatste jaren tegen aangelopen is, zijn in een zeer open en diepgaand gesprek aan de orde gekomen.

Centraal in dit overleg stonden zaken als communicatie – reglementen – wedstrijdkalender met name deelname aan de BAJA 2014 en de ” special” klasse.

Afgelopen vrijdagavond is het bestuur van de NTA bij elkaar gekomen en heeft de uitkomsten van dat overleg met elkaar besproken en heeft unaniem het besluit genomen om samen en onder de vlag van de KNAF de off road wedstrijden voor het NK 2014 te organiseren. Als NTA hebben we dat zaterdag telefonisch en in een mail bevestigd aan het sectiebestuur terreinsport.

 

We hebben in deze mail ook aangeven de deelnemers / rijders te informeren over het feit dat de relatie KNAF – NTA wordt voortgezet. Ook is het aan het bestuur van de NTA om de rijders op de hoogte te brengen van een aantal reglementaire zaken die voor het wedstrijdseizoen 2014 van belang zijn. De komende week zullen we jullie daar verder over informeren.

 

Binnen het bestuur van de NTA hebben wij met elkaar afgesproken er alles aan te doen om het niet meer in dezelfde situatie te komen als waarin we nu waren geland. Dit hebben we ook duidelijk en nadrukkelijk aangegeven bij de KNAF. De sectie terreinsport en het KNAF bestuurslid Eric Noort, hebben ook de intentie uitgesproken dat ontstane situatie onwenselijk was en niet goed voor de sport.

We hebben ook met elkaar afgesproken dat er rond de zomer, voor aanvang van de tweede helft van het seizoen, een tussentijdse evaluatie zal plaats vinden.

 

Het onderzoek dat we waren gestart om alternatieven voor de KNAF in beeld te brengen, willen we toch afronden om te kijken wat we nog zouden kunnen en moeten doen om onze autosport naar een hoger niveau te tillen. Met de uitkomsten van dat onderzoek willen we de NTA zowel bestuurlijk als organisator van wedstrijden een krachtige impuls geven.

 

Wat betekent dit jullie voor de rijders ?

 

Dit betekent dat de rijders hun licentie voor 2014 bij de KNAF zullen moet gaan regelen zodat ze aan de eerste wedstrijd van het seizoen in Assen kunnen deelnemen!

Dat kan op de komende licentiedagen, woensdag 29 januari 2014 in Hoofddorp en zaterdag 8 februari in Nieuwegein of schriftelijk. Zie hiervoor de site van de KNAF onder ‘handige links’.

 

Het NTA-bestuur dankt allen die zich hebben ingezet en hebben meegewerkt om tot deze oplossing te komen.

 

Namens het bestuur

Aernout Dorpmans

voorzitter