Laatste ronde !

Zo bij het verlaten van het oude jaar en het op de drempel van 2016 wil ik iedereen een bijzonder goed en sportief 2016 toe wensen.

Dit is ook mijn laatste zegje als ‘voorzitter’ van de NTA. Tijdens de bijzonder geslaagde feestelijk slotavond heb ik symbolisch de voorzittershamer al aan Eelco overgedragen. Eelco en Sybrand zijn nu zelf volop bezig zich voor te bereiden op hun eerste DAKAR avontuur. Maar indien ze veilig terug zijn zal Eelco ook daadwerkelijk als voorzitter aan de slag gaan. Een volgende keer zal hij zeker aan het woord komen.

De laatste 3 jaar heb ik met veel plezier met Erwin – Niek en niet, te vergeten Peter, samen er hard aangetrokken om de NTA nieuw leven in te blazen. Daarbij zijn we ondersteund door een geweldig team van vrijwiligers / officials, waarbij Coen en Wilma veel werk achter de schermen en ook letterlijk achter het scherm in de Race Office verrichten. Ik wil hier nogmaals mijn warme waardering uitspreken voor deze groep mensen die in weer en wind en soms tot in de kleine uurtjes hun taken verrichten zodat het voor de rijders, zo wie zo mogelijk is, om te rijden.

Naast de vele vrijwilligers zijn het ook onze sponsoren die het de NTA financieel mogelijk maken om de wedstrijden te kunnen organiseren. Soms met geld maar vaak ook met ‘onbetaalbare’ diensten en veel ‘zaken’ in natura. Mede hierdoor heeft de NTA een gezonde financiële basis verkregen en met een penningmeester die uit Zeeland had kunnen komen: ‘Ons Zeeuwe binne zuinig…..’ maar eenieder weet dat Erwin een man van het Noorden is ! Net zo zuinig… maar met veel meer humor!

Tevreden?
Ben ik zelf tevreden ? Deels. Ik denk dat we ongeveer 80 % van onze doelstellingen als bestuur van de NTA hebben gerealiseerd:

 • De financiële positie is gezonder geworden, mede door het vinden van een hoofsponsor en de wedstrijden zijn door diverse rijders op ‘lokaal niveau’ geadopteerd.
  • Het familie-gevoel en het ‘lid’ zijn van de NTA gemeenschap heeft een positieve uitstraling ook naar buiten gecreëerd. Met zijn allen moeten we het maken, met zijn allen moeten we het doen. Dit blijkt ook bijvoorbeeld uit het aanwezig zijn van enkele teams bij de uitvaart van Rika Vermeulen. Het samen-een-zijn en het respect hebben voor elkaar en het familie gevoel dat stukje van ons samen, kwam daar goed tot zijn recht. Hou dit NTA-familie-gevoel vast!
  • De relatie met de KNAF is na een aantal goede gesprekken, bezien vanuit de NTA, toegelicht en uitgesproken en heeft een meer open overlegstructuur gekregen. De puntjes die er nu nog liggen, kunnen in alle openheid met elkaar besproken worden. Ook de sportcommissarissen denken met ons mee en in 2016 zaal van hun kant een uitnodiging komen om samen, met elkaar, te praten over zaken als Bijzonder Reglement en het Wedstrijdreglement.
  • Een heet hangijzer uit het bestuurlijke verleden is tot tevredenheid van alle betrokken opgelost en daarna hebben we de statuten van de NTA aangepast aan deze tijd en kan de NTA ook de komende jaar verder.
  • Met de komst van Mike en Niels als media-ondersteuners is de pr – communicatie naar buiten aanzienlijk verbeterd. Facebook en website zijn nu prima van deze tijd en kunnen weer even mee!
  • Met de RAC Twente hebben we een aantal wedstrijden bijzonder plezierig samengewerkt en dat gaf ook een stukje ‘rust’ in de voorbereidingen naar een wedstrijd toe. De laatste 2 jaar hebben de ‘harde-kern’ van vrijwiligers in Oss uitgenodigd met eens in een ontspannen sfeer een ‘vorkje’ te prikken en een glaasje te drinken. Wat mij betreft moet je dit in eren houden. Het deed me dan ook oprecht deugd om veel van deze bijzondere vrijwiligers te zien op onze slotavond!
  • Na Haaksbergen en een aantal tragische ongevallen in de rallysport ligt de autosport in zijn algemeenheid meer onder het vergrootglas. Dit betekend dat aanvragen en vergunningen meer tijd vragen en meer tekst en uitleg van de organisatie vragen. Zeker als het gaat over veiligheidsplannen in relatie tot de route en het bijzonder reglement. De procedures en het opstarten van een lokale organisatie zouden nog zorgvuldiger eerder en beter kunnen. Het moet beter in de voorbereiding en in d e planning, het moet beter op de wedstrijddagen anders komt de NTA met haar programma echt in de knel. Gemeentelijke instanties en provinciale overheden willen eerder zekerheid hebben over routes en veiligheidsplannen. Dit is die 20 % waar ik niet tevreden over ben. Maar deze 20 % verbetering is wel essentieel voor de toekomst van de NTA !
  Het is daarom goed op Facebook te zien wat er in de omgeving van Borger al wordt opgestart en dat het al mogelijk is om in te schrijven voor IJmuiden en Havelte.

Plannen
Het is nu aan de ‘nieuwe’ voorzitter Eelco om zijn ideeën en visie voor de NTA aan jullie toe te lichten. Na zijn terugkeer uit Zuid-Amerika gaan we samen aan tafel zitten en brainstormen we verder over de koers die nu 2,5 jaar geleden is ingezet. Er ligt een notie gemaakt door een werkgroep met Niels er in. Een notie die aanzet tot denken maar niet alleen denken over maar ook doen ! Daarom kan ik ook vol vertrouwen het stokje overdragen. Het komt goed ! Het gaat u allen goed!

Ik wens jullie namens alle betrokken mensen binnen de NTA een gezond en zeer sportief 2016 toe ! En, als Serge blijft rijden, zullen jullie me heus nog wel eens zien !

Aernout Dorpmans