Afscheid van Alex Dekkers

alex dekkers

Door privé omstandigheden heeft Alex Dekkers besloten zijn taken voor de NTA als penningmeester, algemeen secretariaat en het wedstrijdsecretariaat neer te leggen.  Alex heeft er voor gezorgd dat veel handelingen rond de wedstrijden gedigitaliseerd zijn en dat de NTA als organisatie een stap voorwaarts heeft gemaakt.

Het bestuur dankt Alex voor al zijn inspanningen om de NTA tot een hoger niveau te brengen. In het overleg van afgelopen week is besloten om op zoek te gaan naar een goede plaatsvervanger voor de taken van Alex. De lopende taken en zaken zijn verdeeld onder de zittende bestuursleden. Voor de wedstrijd in Maasbommel zullen we met elkaar tot een praktische oplossing komen. Daar hoort u nog van.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *