Nog even en we zien elkaar ik Borger

Na het tragische ongeval in het afgelopen weekend tijdens een demo met een monstertruc in Haaksbergen, realiseert het bestuur zich als organisator van Off Road Racing wedstrijden in Nederland dat het essentieel is dat de veiligheid van de rijders en het enthousiaste publiek ten alle tijden boven alles staat. Als bestuur denken we aan het verlies en het leed in de vele gezinnen. We leven mee met de nabestaanden die op een mooie namiddag hun dierbaren hebben verloren of in het ziekenhuis terecht hebben zien komen. Zij allen kwamen kijken naar een mooie middag met autosport. Het mocht zo niet zijn. We wensen ze heel veel sterkte de komende tijd.

Dit ongeval zet het bestuur ook aan het denken. Veiligheid is en moet prioriteit nummer één zijn!
De komende wedstrijden zullen we extra aandacht besteden aan de veiligheid: deze moet geborgd zijn. Dit betekent ook, dat we kritische zullen kijken naar het handelen van de teams maar nog kritischer zullen kijken naar gedrag en de positie van het publiek en de fotografen. Tijdens de laatste wedstrijd in Maasbommel heeft de veiligheidsfunctionaris van de KNAF ons er ook al op gewezen dat een aantal fotografen ‘echt’ verkeerd stonden. Ja, zelfs met gevaar voor eigen leven op bepaalde plaatsen langs en in het parcours stonden of zelfs lagen!
Gezien wat er nu gebeurt is in Haaksbergen, zullen ook onze aanvragen voor vergunningen voor het houden van een wedstrijd door gemeenten strenger worden beoordeeld als het gaat over de veiligheidsaspecten. We moeten ons dat met elkaar verrekte goed realiseren! En ons dus houden aan de richtlijnen en aanwijzingen van de wedstrijdleider. Wat veiligheid betreft zullen we meer en meer onder een vergrootglas liggen.

Dit betekent dat we als bestuur van de NTA ook er op toe zullen zien dat er geen klachten meer van de brandweer bij ons binnen komen, zoals is gebeurd na de wedstrijd in Maasbommel. Het bestuur heeft een ‘boze’ brief ontvangen over het negeren van een stopteken bij een ongeval. Inmiddels is deze klacht prima afgehandeld en hebben we als NTA en het betreffende team onze en hun excuses voor het incident aangeboden. De komende wedstrijden zal de wedstrijdleiding er op toezien dat de aanwijzingen van het bevoegd gezag, politie, brandweer of andere hulpverleners, opgevolgd worden. Het reglement staat ook toe om bij geconstateerde overtredingen een tijdstraf uit te delen. Het bestuur gaat er vanuit dat dit niet nodig zal zijn omdat het gezonde verstand van de rijders altijd gebruikt wordt in de wedstrijden. Toch? Daar gaan we wel van uit !

Zoals jullie hebben kunnen zien en lezen is de nieuwe website van de NTA in de lucht. Hij is nog niet voor 100% klaar maar wel zover dat de inschrijvingen voor de komende wedstrijden bij Erwin binnen komen. Eelco Bekker heeft ons daarin geweldig ondersteund. Mike, Niels en Erwin hebben nagedacht over vorm maar ook over wat we willen communiceren met de rijders, teamleden en enthousiastelingen voor het Off Road Racing in Nederland. Een nieuwe website betekent ook dat plekje waar de kolom van Martin Brink stond een andere invulling gaat krijgen. Hoe? Dat weten we nog niet. Maar zijn stukjes hadden een vaste groep lezers. Zijn kolom heeft veel mensen naar de NTA-site weten te trekken. Dat mogen we ook niet onvermeld laten.

De laatste maanden heeft het bestuur niet stil gezeten. We hebben na de zomervakantie een hele zaterdag besteed om met een afvaardiging van de rijders ( de Raad van Rijders) te brainstormen over de toekomst van de NTA. Wat verwachten de rijders van het bestuur en wat kunnen de rijders van het bestuur verwachten? We hebben zeer zinvol met elkaar gesproken en elkaar op vele punten gevonden. Waar we hard aan gaan werken is om het ‘Familie – gevoel’ bij de wedstrijden weer terug te laten keren. Samen met de vele vrijwilligers moet het voor een team een feest zijn om in het weekend te kunnen rijden. Strijden op het scherpst van snede moet mogelijk zijn. Maar na de KP’s zijn we samen – een.

Na de voor de rijders spectaculaire wedstrijden in het Land van Maas en Waal zijn een aantal van onze rijders met wisselend succes actief geweest in Bulgarije. Zo op Facebook te lezen zonder ernstige schade aan de auto’s. Wel af toe wat navigatiefoutjes maar daar is mee te leven. Inmiddels is men weer onderweg naar huis om de auto’s te prepareren voor Borger.

Hier in Nederland zijn we volop bezig met alweer de laatste twee race-weekenden van dit jaar.
In en rond Borger – Odoorn wordt er hard gewerkt om een mooie, nieuwe wedstrijd, een super spectaculaire uitdaging voor de teams uitzetten. Niet alleen voor de rijders een weekend om naar uit te zien maar ook voor Randel en Erwin. Na maanden van praten met de gemeente en de eigenaren van de gronden begint er nu iets moois in de steigers te staan. Ook voor de vele vrijwilligers is het een compleet nieuwe uitdaging. De komende weken worden besteed om samen met de gemeente de puntjes op de i te zetten. Spannend blijft het in alle opzichten. Wat doet het weer? Is al het maïs op tijd van het land? Kunnen de suikerbieten al gerooid worden? Kortom Erwin en Randel zullen zich nog wel nog wel een keertje achter hun oren krabben en keertje ’s nachts onrustig wakker worden. Petje af voor de mannen. Sinds Emmen 2013 is er waanzinnig veel werk verricht. We gaan er ook vanuit dat dit nieuw gebied veel rijders naar Borger zal trekken, zeker omdat er ook nog een verrassingselement in de wedstrijd zal zitten! Welke? Ja kijk ,dan is het geen verrassing meer. Tipje van de sluiter? Zorg dat de auto om op elk moment, op elk uur van de dag klaar is om er mee te kunnen rijden!

In Harderberg is Niek met zijn mensen volop bezig met de Mini Dakar. De aanvraag voor de vergunning ligt nu bij de gemeente en is inmiddels gepubliceerd. Ook daar is het afwachten waar we precies te recht kunnen. Bovendien zijn we nu voor het eerst geconfronteerd met het feit dat we een QuickScan moeten aanleveren of de Mini Dakar schade zou kunnen geven voor de flora en fauna op de geplande routes. Kortom alles is nog niet 100% rond. Niek is er van overtuigd dat alles uiteindelijk goed komt.

Tot slot

Volgens de reglementen is de rijder in het bivak verantwoordelijk voor het gedrag van zijn team. Tijdens het laatste weekend in Beneden-Leeuwen is er ’s nachts in een dolle bui gesleept met de Dixies. Deze toiletunits krijgen we voor een zeer lage prijs. Het is dus voor ons zeer vervelend om dan te constateren dat het zooitje is. We kunnen het niet maken om de Dixies zo terug te sturen. Dit betekent ook weer extra werk voor de vrijwilligers. Jullie breken het bivak op, zetten de auto’s op de trailers en rijden huiswaarts na de prijsuitreiking. Ook deze mensen willen, na een weekend zich belangeloos te hebben ingezet, naar huis. Een aantal moesten nu eerst jullie ‘rommel’ schoonmaken en opruimen. Dit lijkt me geen goede afsluiting van een fantastisch weekend.

Nog even en we zien elkaar in Borger! De inschrijven komen mondjesmaat binnen. En, gezien de lengte van het parcours de verrassingselementen tijdens deze wedstrijd: kijk eens om je heen of je nog een poster – vrijwilliger ziet lopen! Randel en Erwin kunnen hard gebruiken.

Aernout Dorpmans
Voorzitter NTA