Een mobiele Race-office voor de NTA

NTA Race Office

Zoals jullie op de Facebook-pagina van de NTA hebben kunnen zien, beschikken we als NTA  nu over een schitterend mobiel kantoor. Eelco Bekker heeft dit voor 2015 mogelijk gemaakt.

Op Zandvoort kunnen jullie een kijkje komen nemen en zelf zien hoe fantastisch ons rijdend secretariaat geworden is. Dit betekent dat we op elke locatie jullie als onze ‘gasten’ kunnen ontvangen.  Kom dus gerust in Zandvoort even langs.

 

NTA-donateur

Op dit moment hebben zich 10 rijders of teams aangemeld om voor € 150,- donateur van de NTA te willen zijn. Gezien de financiële basis van de NTA hebben we dringend behoefte aan meer donateurs. Op deze website kan je alle voordelen nog een keertje nalezen.

 

Officiële papieren

Het komende seizoen zal er bij de inschrijving en technische controle nadrukkelijk gevraagd worden naar de volgende officiële papieren en het aanwezig zijn van:

  • De groene kaart of een verklaring van de verzekering dat de auto verzekerd is;
  • APK-keuring i.v.m. het rijden op de openbare weg;
  • Het kentekenbewijs.

We gaan er op toezien dat deze zaken in orde zijn. Iedere rijder, ieder team heeft ook een ‘zorgplicht’ vanuit veiligheid en juridische aansprakelijkheid bij ongevallen. Reglementair hoort het ook in orde te zijn. Het bestuur van de NTA wil dat deze zaken door de teams geregeld zijn!

Gemeenten die vergunningen afgeven zullen daar meer dan ooit vragen. Men wil een borging in de aanvraag voor een vergunning en zien hoe bij de NTA deze zaken geregeld zijn en ook juridisch formeel zijn afgedicht. Zeker na de uitspraak die het college van B&W in de gemeente Haaksbergen te horen heeft gekregen. Ze hebben niet bekwaam gereageerd op de aanvraag voor het evenement met de monstertruck en de vergunning nooit had mogen worden afgegeven.

Dus beste mensen REGEL het en zorg dat je mee kan doen in Zandvoort!!

 

Samenwerking RAC Twente

Om een verdere stap te maken naar beter gekwalificeerdere officials heeft het bestuur twee stappen ondernomen:

  1. We zijn volop in gesprek met de RAC Twente om tijdens onze Off Road Wedstrijden gebruik te maken van de expertise en ervaring van de officials die bij de RAC Twente aanwezig is. Vanuit de NTA zijn John Groenendaal en Thea Bogerd samen met RAC, onder leiding van Jeroen Averdijk, aan het kijken waar we zaken op elkaar kunnen afstemmen. We houden jullie op de hoogte over het verloop van deze gesprekken. Het betekent dat we naast de expertise rond het organiseren ook meer ervaren mensen in en rond de baan krijgen. Daarmee maken we ook een stap naar een nog veiliger evenement. Veiliger voor de rijders, de toeschouwers, de fans maar ook voor de officials zelf.
  2. Samen met de RAC hebben we ook het initiatief genomen om de zeer betrokken vrijwilligers te kwalificeren. Via Facebook hebben jullie kunnen lezen dat 44 deelnemers een zeer waardevolle dag hebben gehad in Ermelo. De gastvrije ontvangst door Ton en Ronald Schoolderman en familie heeft ook bijgedragen aan een zeer geslaagde dag. Theorie en praktijk waren op elkaar afgestemd. Dat iedereen ook nog het certificaat heeft gehaald, was de kroon op een mooie dag. In het nieuwe seizoen zeker voor herhaling vatbaar!

 

Uitslag enquête

Uit de enquête zijn veel zaken, positieve adviezen en goed raad naar voren gekomen. De komende weken gaan we alle rijders en of teams benaderen die aangegeven hebben ‘iets’ voor de NTA als organisatie te willen doen. Mike Blom heeft de enquête in grafieken uitgewerkt en die geven grafisch goed weer wat er onder de rijders en de teams leeft. Wordt vervolgd.

 

NAW- gegevens

Van Erwin zullen alle deelnemers aan de Garage Rijsenhout NK Off Road Race Zandvoort een mail krijgen om de inschrijfformulieren goed en volledig in te vullen. Uit de teruggestuurde enquête hebben we ook al verdere stappen kunnen zetten om het administratieve deel ge-update te krijgen.  Jullie doen ons een groot plezier door alles op tijd terug te mailen, zodat het voor Wilma en Coen wat minder hectisch is bij het inschrijven.

 

Persaccreditatie

Het afgelopen jaar hebben we met elkaar moeten constateren dat er nog al wat wildgroei was met het aanvragen van een persaccreditatie voor de wedstrijden in het NK Off Road Racen. Het bestuur kreeg ook steeds meer aanvragen van ‘hof-fotografen’ van diverse teams. We begrijpen dat iedereen de mooiste plaatjes wil schieten op de meest uitdagende plekjes in bos, heide of zandafgraving, maar we hebben ook vastgesteld dat veel fotografen vaak met gevaar voor eigen leven op hun buik in sloten of greppels lagen. Alleen oog voor een mooi shot, maar geen weet hadden dat ze daar absoluut niet veilig opereerden. Vanuit de SPOCO’s, de Veiligheidsfunctionaris van de KNAF en onze eigen rijders die deze mensen niet verwachten, zijn daar opmerkingen over gemaakt naar het bestuur met de opdracht: doe er iets aan!

Het bestuur heeft samen met Niels Hatzmann over deze ontstane, maar door het bestuur niet gewenste, situatie gesproken. Het bestuur heeft na dit overleg aan Niels gevraagd of hij namens de NTA de Perschef zou willen zijn gedurende de wedstrijden. Dit betekent dat Niels alle aanvragen voor accreditatie beoordeelt en op de wedstrijddagen ook de aanwezige pers zal informeren over wat en waar mogelijk is.  Aanvragen moeten ook een duidelijk meerwaarde voor de NTA hebben. Niet alleen fotografen maar ook andere media moeten bereid zijn hun ‘materiaal’ te delen met de NTA.

Pershesjes worden alleen uitgereikt bij de pers-briefing.