Wat een happening in Assen! Wat een Wedstrijd!

Enkele overpeinzingen van de voorzitter

Assen: maart 2014. De eerste wedstrijd voor het NK Off Road Racing zit er op. Niek Goverts heeft al in zijn slotwoord op zondag Herman en Janneke Jasper bedankt voor het beschikbaar stellen van deze accommodatie. We hadden een mooi bivak en een mooi terrein om de wedstrijden te rijden. Kikken was het op zaterdagmorgen toch even op het TT – Circuit. Natuurlijk komen onze auto’s Off-Road beter tot hun recht. Maar we hebben toch ook veel glunderende gezichten van rijders gezien. Als toeschouwer waren vooral de starts een geweldige beleving.

Veel spektakel ook voor de kinderen die via de Stichting Zorgeloos Kind in onze auto’s over het circuit konden rijden. Kijk je op Facebook en op YouTube dan zie je niet alleen blije gezichten van kinderen maar ook de rijders hebben een lach op hun gezicht. Het was een genot om te kunnen zien dat iedereen een plekje beschikbaar had. Nu eens niet tegen elkaar, maar samen over het circuit. Een actie die we, naar mijn mening, jaarlijks zouden mogen herhalen. De NTA en de rijders hebben hiermee ook veel goodwill verworven. Het geeft ook aan dat we als organisatie samen met de rijders ook maatschappelijk betrokken zijn. Wie ideeën heeft voor een ‘goede doelen actie’ in het komende jaar mag dat laten weten.
Niet alleen hebben we tevreden rijders gezien maar ook ontspannen officials en KNAF functionarissen op de baan. En over enthousiasme gesproken, op zondag heeft Eric Noort met een glimlach in een sneeuwbui met een officialvlag in de baan gestaan. Zou dat ook komen door het experiment met de Side by Side Vehicles? Is het niet geweldig om deze SSV’s over de baan te zien gaan en heb je ook zo genoten van de wijze waarop ze bestuurd werden? En als je praat over de tijden; ze zijn snel. Ja zo snel dat ze tijden rijden die niet onder doen met de NK-rijders. Een geweldige aanvulling voor het programma en samen met de KNAF moeten we er snel voor zorgen dat het met de reglementen in orde komt. Ik durf het best te zeggen: een geslaagd experiment. Zeker als je Gerard de Rooij op je startlijst hebt staan. We hopen ze in Havelte ook aan de start te kunnen zien. Samen met de special klasse. Na Assen lijkt me dat geen probleem.

Zoals de rijders hebben kunnen merken, doet het NTA-bestuur er momenteel veel aan om de gehele organisatie rond de NK wedstrijden te professionaliseren.

Eerst hebben we als bestuur intern gekeken welke stappen we konden zetten om samen met de KNAF de wedstrijden voor het NK Off Road Racen voor de toekomst te kunnen organiseren. Daaruit voortvloeiende zijn we met de baan-officials aan tafel gaan zitten en hebben naar hun ideeën en wensen geluisterd. Afgelopen zaterdag hebben we ook in een goed sfeer met de KNAF sportcommissarissen gesproken om te komen tot een vast protocol rond de wedstrijden. Gezamenlijk hebben we goede afspraken gemaakt. Ook dit is weer winst naar een nog betere en faire strijd om het Nederlands Kampioenschap.

Het bestuur realiseert zich goed dat we er nog niet zijn. We moeten stap voor stap vooruitgang boeken. Steeds stappen zetten om de organisatie te verbeteren en daardoor de kwaliteit van de wedstrijden te verhogen. Daarbij hoort ook het meer respecteren en handhaven van de wedstrijdreglementen.

Menig rijder heeft dat zaterdag al bemerkt bij de handhaving van de snelheidsbeperkingen op het stuk openbare weg. Daar is met een laser-gun de snelheid van iedere rijder gemeten. Waar er vroeger wellicht een oogje werd geknepen of men vlug riep: ‘pas toe in de geest van de wedstrijd’ hebben we als bestuur met de wedstrijdleider en de sportcommissarissen afgesproken de regels strikter toe te passen.

Een volgend aandachtspuntje in het naleven van de reglementen is de bandenmaat. We hebben geconstateerd dat er enige commotie was over het gegeven dat een aantal deelnemers, na de keuring, met te grote banden zouden hebben gereden.

Om iedereen gelijke kansen te geven kan je verwachten dat de komende wedstrijden hier op ook tussentijds zal worden gecontroleerd. Gok er dus niet meer op. Zorg dat het in orde is.

 

Waarom deze strikte handhaving?
In een wedstrijdsport zijn het de reglementen die de basis zijn om met elkaar te strijden om een titel. Dit betekent dan ook dat de rijders van het bestuur en of de organisatie mogen verwachten dat de regels op een juiste wijze worden geïnterpreteerd en nageleefd. Ook andersom. ‘Deelnemen’ betekent ‘deelnemen binnen het reglement’.

Naast handhaving van de regels wordt er ook van de deelnemers verwacht dat men respectvol met elkaar omgaat. Respectvol binnen en buiten baan. Vaak heel simpel door snellere rijders de nodige ruimte te geven of elkaar bij echte noodsituaties soms letterlijk uit de brand te halen. In het heetst van de strijd wordt dat wel eens vergeten en laaien de emoties op. Dan blijken onze rijders ook mensen van vlees en bloed te zijn. Strijdend voor elke minuut of seconde.
De komende tijd wil het NTA bestuur van ‘respectvol met elkaar omgaan’ een actiepunt van maken. De vraag daarbij is ‘Wat kan ik er aan doen?’ Het bestuur wil daar alles aan doen, maar kan dat niet zonder de rijders. Dit betekent dat er een hoge mate van acceptatie moet zijn over de besluiten van de wedstrijdleider en het vertrouwen dat een besluit geen emotionele beslissing is maar een goed en wel overwogen besluit. Iedereen kan daar met respect voor elkaar kennis van nemen. Als bestuur willen we daar heel transparant in zijn. We vinden dat we met elkaar moeten komen tot een wedstrijdsfeer waarin iedereen kan presteren en zich ook thuis voelt. De NTA moet ‘onze club’ zijn.

 

Dat niet alles lukt zoals we dat zouden willen, hebben jullie ook bij de weging gemerkt. Het was de bedoeling om alle voertuigen te wegen met de nieuwe weeginstallatie van de KNAF. Echter na enkele metingen was er sprake van een kabelbreuk. Deze breuk kwam door al het verschuif bij het aanpassen op diverse voertuigmaten. Bij de volgende wedstrijd is dit opgelost en verwachten we de wegingen sneller uit te kunnen voeren.

Zo ook bij het inschrijven. Officieel begint de wedstrijd met de inschrijving en de keuring op de zaterdagochtend. Dat de NTA het mogelijk maakt om al op vrijdagavond met de keuring te beginnen is een extra service aan de rijders. En dit voorkomt daarmee ook dat de keuringen op zaterdag al om 6.00 uur zouden moeten beginnen of dat teams een voorgeschreven meldingstijd ontvangen. Jammer dat je dan van sommigen van jullie een, naar onze mening, te heftige reactie krijgen als er door een softwareprobleem een uurtje vertraging wordt opgelopen. De organisatie betreurt het voorval. Maar realiseer je ook dat het bestuur uit vrijwilligers bestaat die vaak allemaal speciaal vrij nemen of direct na het werk zo spoedig naar de wedstrijdlocatie rijden om zo snel mogelijk aan de slag gaan om het allemaal voor jullie geregeld te krijgen. Maar ook hier, onze excuses voor de vertraging en neem maar aan dat wij ons best zullen doen om deze situatie te voorkomen. We gaan proberen om zoveel mogelijk administratief werk al vooraf klaar te hebben. Maar het secretariaat heeft ook zijn tijd echt ook nodig.

En was het niet geweldig hoe snel de tijden bekend waren? Een complimentje richting het secretariaat zou ook fijn zijn!

 

We nodigen de rijders nogmaals uit om samen met het bestuur te praten over een gedragscode voor rijders. Een code die voor iedereen te begrijpen en te onthouden valt. Niet voor niets beginnen de Olympische Spelen met het afleggen van een eed door sporters, officials en scheidsrechters dat men respectvol met elkaar omgaat en zal strijden naar de inhoud en de geest van de reglementen. In deze sfeer past het dan ook niet om te dreigen met het niet meer verschijnen op komende wedstrijden. Wil de gedragscode een succes zijn dan:

  • Maken we ze met elkaar
  • Gelden ze voor iedereen
  • Staan ze op papier en zijn voor een iedereen te begrijpen
  • Zijn ze bekend bij alle betrokkenen
  • Maar er zijn ook sanctie bij overtreden van de gedragscode
  • En stellen de gedragscode niet voor eeuwig op, maar er vinden er tussentijdse evaluaties plaats

Kortom een unieke kans om samen met het bestuur in een raad van advies ( Raad van Rijders) je stem te laten gelden. En het is net zoals bij de laatste verkiezingen als jij je niet laat horen, welk recht van spreken heb je dan? Als bestuur zullen we een datum prikken en dan iedereen, die daar over mee wil denken, uitnodigen.

We zien jullie graag te Havelte met Pasen!

namens het bestuur

Aernout Dorpmans

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *