Het nieuwe bestuur heeft haar functie aanvaard

Vrijdag 7 maart 2014 heeft formeel het oude bestuur afstand gedaan van haar bestuurstaken en heeft het nieuwe bestuur haar functie aanvaard. In het overleg ‘oude’ en ‘nieuwe’ bestuur zijn alle lopende zaken in een open en verhelderend gesprek aan de orde gekomen. Het nieuwe bestuur heeft namens de rijders de bestuursleden Marco – Alex en Peter bedankt voor hun fantastische inzet om het Off Road Racen mogelijk te maken.
Het nieuwe bestuur met Niek – Erwin en Aernout en bestuurlijke ondersteuning van Alex en Peter pakken de draad op en werken aan een stevige basis om het Off Road Racen te waarborgen voor de komende jaren.
Een voorstel tot een up date van de stichtingsakte van de NTA ligt bij de notaris. De aanpassingen zorgen er voor dat we formeel meer mogelijkheden creëren om diverse typen van off road auto’s op de wedstrijden toe te laten. Daarnaast zijn enkele wijzigingen doorgebracht t.a.v. aan- en aftreden van bestuursleden.
De Raad van Rijders als adviesorgaan voor het bestuur krijgt ook vorm en zal binnenkort meer onder de aandacht komen.

Met de officials is gesproken om deze club van vrijwilligers een meer formele status te geven en daar waar dat kan meer te betrekken bij de voorbereidingen van de wedstrijden. Daarbij hebben afscheid genomen van een aantal NTA officials die jaren actief zijn geweest. Het bestuur heeft het volste vertrouwen om samen met de club van officials het komende seizoen 2014 fantastische wedstrijden neer te zetten.

Met KNAF is intensief overleg geweest over de open – special klasse. Het reglement is akkoord bevonden. Daarnaast hebben we gesproken over deelname van ‘side by sides’ en ‘ultra’s’ aan onze wedstrijden. Indien er ruimte in het deelnemersveld is willen met deze drie klassen kijken hoe het verloop tijdens de wedstrijddagen is. Voor het bestuur en de organisatoren van de wedstrijden op locatie is dit wel een uitdaging om te kijken of het allemaal in elkaar geschoven krijgen.

  • De inschrijvingen voor Assen en de BAJA Duitsland staan open.
  • Relatie KNAF – NTA in goed vertrouwen hersteld.
  • De aflopen weken is er achter de schermen hard gewerkt aan onze relatie met de KNAF. Deze stond onder druk. Dat hebben we ook in december 2013 op onze website aangeven in een mededeling aan de rijders.

Afgelopen donderdag heeft er een goed en constructief overleg plaats gevonden met het sectiebestuur terreinsport en de KNAF afgevaardigde, bestuurslid, Eric Noort. Alle zaken en problemen waar de NTA de laatste jaren tegen aangelopen is, zijn in een zeer open en diepgaand gesprek aan de orde gekomen.

Centraal in dit overleg stonden zaken als communicatie – reglementen – wedstrijdkalender met name deelname aan de BAJA 2014 en de ” special” klasse.

Afgelopen vrijdagavond is het bestuur van de NTA bij elkaar gekomen en heeft de uitkomsten van dat overleg met elkaar besproken en heeft unaniem het besluit genomen om samen en onder de vlag van de KNAF de off road wedstrijden voor het NK 2014 te organiseren. Als NTA hebben we dat zaterdag telefonisch en in een mail bevestigd aan het sectiebestuur terreinsport.

We hebben in deze mail ook aangeven de deelnemers / rijders te informeren over het feit dat de relatie KNAF – NTA wordt voortgezet. Ook is het aan het bestuur van de NTA om de rijders op de hoogte te brengen van een aantal reglementaire zaken die voor het wedstrijdseizoen 2014 van belang zijn. De komende week zullen we jullie daar verder over informeren.

Binnen het bestuur van de NTA hebben wij met elkaar afgesproken er alles aan te doen om het niet meer in dezelfde situatie te komen als waarin we nu waren geland. Dit hebben we ook duidelijk en nadrukkelijk aangegeven bij de KNAF. De sectie terreinsport en het KNAF bestuurslid Eric Noort, hebben ook de intentie uitgesproken dat ontstane situatie onwenselijk was en niet goed voor de sport.

We hebben ook met elkaar afgesproken dat er rond de zomer, voor aanvang van de tweede helft van het seizoen, een tussentijdse evaluatie zal plaats vinden.

Het onderzoek dat we waren gestart om alternatieven voor de KNAF in beeld te brengen, willen we toch afronden om te kijken wat we nog zouden kunnen en moeten doen om onze autosport naar een hoger niveau te tillen. Met de uitkomsten van dat onderzoek willen we de NTA zowel bestuurlijk als organisator van wedstrijden een krachtige impuls geven.

Wat betekent dit jullie voor de rijders ?

  • Dit betekent dat de rijders hun licentie voor 2014 bij de KNAF zullen moet gaan regelen zodat ze aan de eerste wedstrijd van het seizoen in Assen kunnen deelnemen!
  • Dat kan op de komende licentiedagen, woensdag 29 januari 2014 in Hoofddorp en zaterdag 8 februari in Nieuwegein of schriftelijk. Zie hiervoor de site van de KNAF onder ‘handige links’.

Het NTA-bestuur dankt allen die zich hebben ingezet en hebben meegewerkt om tot deze oplossing te komen.

Namens het bestuur

Aernout Dorpmans

voorzitter

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *