De NTA heeft een nieuw bestuur.

Op donderdag 19 september zijn Niek Goverts, Erwin Overbosch en Aernout Dorpmans in Coevorden bij elkaar gekomen om een nieuw bestuur voor de NTA te vormen.

Onderling hebben zij de bestuurlijke taken en verantwoordelijkheden als volgt verdeeld:

  • Aernout Dorpmans, voorzitter, pr –communicatie , bestuurlijk contact KNAF;
  • Erwin Overbosch, financiën en sponsoring;
  • Niek Goverts, wedstrijden en reglementen.

Het bestuur gaat aan de gang om de NTA een nieuwe structuur te geven zoals dat op de Rijdersvergadering in Achterveld is gepresenteerd. Een structuur met een bestuur

op afstand: bestuur bestuurt, geadviseerd door een (nog op te richten) Raad van Rijders. Het werk wordt gedaan in Commissies. Deze opzet is terug te vinden in de verdeling van bestuurlijke taken en verantwoordelijkheden.

Dit betekent dat Niek zich met de organisatie rond de wedstrijden gaat bezighouden. In de uitvoering blijven we gewoon doorgaan met de opgebouwde expertise van deze groep mensen. Peter Zondag speelt in deze Commissie Wedstrijden een belangrijke centrale rol. Samen met Niek stuurt hij de mensen aan. Deze commissie organiseert niet alleen de wedstrijden maar zo zal er ook vanuit deze commissie op korte termijn een voorstel moeten komen hoe verder moeten gaan met de digitale tijdregistratie.

Er zal onder Nieks leiding ook een werkgroepje komen om de reglementen voor 2014 te bestuderen om ze toe te passen. De commissie presenteert de komende tijd het voorlopige wedstrijdprogramma 2014. De laatste punten willen we doen in overleg met de Raad van Rijders. Zij vertegenwoordigen de rijders.

Erwin gaat in de Financiële Commissie aan de slag om de financiële situatie van de NTA te borgen. Er zal vanuit deze commissie een werkgroepje worden gemaakt die met voorstellen komt t.a.v. sponsoring. Daarnaast zal er gekeken worden naar het ‘bezit’ van de NTA.

Alex Dekkers blijft het centraal aanspreekpunt t.a.v. alle administratieve zaken: financiën, wedstrijden, contacten rijders, website, administratieve contacten net de KNAF e.d. Hij wordt de ‘ambtelijk’ secretaris van de NTA.

Aernout gaat zich vooral bezig houden met het aan sturen van de commissies en zal de PR en Communicatie vorm gaan geven.

Het nieuwe bestuur wil een zo transparant mogelijk beleid voeren. Helder zijn en duidelijkheid geven over zaken die de rijders aangaan tot transparantie over kosten en uitgaven rond wedstrijden.

Het bestuur bedankt nadrukkelijk de oud bestuursleden Peter Zondag, Alex Dekkers om het vele bestuurlijke werk dat ze voor de NTA hebben verricht. Met de komende nieuwe structuur blijven we gebruik maken van hun expertise . Het bestuur zal ze op gepaste wijze bedanken.

Aernout Dorpmans

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *