Bijzonder reglement Garage Rijsenhout Strandrace IJmuiden

INTRODUCTIE
Bijzonder reglement Strandrace Garage Rijsenhout IJmuiden 2017 v1.3
Approved by KNAF under Permitnr. 0802.17.042 Pagina 1

1.1 Deze Off Road Racing zal worden verreden conform de FIA Code Sportif International en zijn bijlagen, het Standaard Reglement Terreinsport van de KNAF, het Autosportjaarboek van de KNAF en dit Bijzonder Reglement.

Aanpassingen, toevoegingen en/of veranderingen van dit Bijzonder Reglement zullen alleen door middel van genummerde en gedateerde bulletins (uitgegeven door de organisator of het College van Sportcommissarissen) bekend gemaakt worden.

1.2 Wegdek van de klassementsproeven: 100 % onverhard.

1.3 Totale lengte van de ORR : ca. 194 km Aantal klassementsproeven: 7 voor auto en Side By Side, 6 voor vrachtauto Totale lengte klassementsproeven: ca. 162 km Aantal etappes: 2

2 ORGANISATIE 2.1 KNAF Kampioenschap waarvoor de ORR telt – eb NK OFFROAD RACING SERIES 2017 Alleen voor de klasse NL-T1, NL-T2 en Side By Side.

2.2 Goedkeuringsnummers BST Goedkeuringsnummer: BST0317 datum: 8 maart 2017 KNAF Permit nummer: 0802.17.042 datum: 8 maart 2017 Dit evenement is door de KNAF goedgekeurd voor deelname van buitenlandse EU licentiehouders.

2.3 Naam van de organisator: Stichting Nederlandse Terreinsport Associatie info@stgnta.nl

2.4 Organisatiecomité Voorzitter: Henri Joosten Leden: Peter Zondag Arjan van Hal Maurice Giovannini

2.5 College van Sportcommissarissen Voorzitter: Jos Derksen Leden: Cor Rijken Leo Haastrecht

2.6 Gedelegeerden KNAF Veiligheidsfunctionaris: nnb

2.7 Hoofdofficials Wedstrijdleider: Niek Goverts Ass. Wedstrijdleider: Erwin Overbosch Wedstrijdsecretaris: Erwin Overbosch Informatie buitenlandse deelnemers: Arjan van Hal Technische keuring: Coen van de Zandschulp Hoofd Medische Dienst: Anton Blom (MTN) Hoofd Persdienst: Mike Blom Proefverantwoordelijke: Niek Goverts

Assistentie Klassementsproeven: X-auto’s: nvt.

2.8 Locatie wedstrijdsecretariaat tijdens het evenement: Paviljoen Noordzee Kennemerstrand 178 1976 GA IJmuiden Het wedstrijdsecretariaat is bereikbaar via tel. 06-53106221

3 PROGRAMMA Publicatie van het Bijzonder Reglement: 27 februari 2017 Openingsdatum van de inschrijving: 7 februari 2017

Sluitingsdatum van de inschrijving: 17 maart 2017 om 17:00 uur.

Publicatie geaccepteerde inschrijvingen op de website: www.stgnta.nl

Publicatie tijdschema van de ORR op de website: www.stgnta.nl

Het secretariaat is geopend op: vrijdag 17 maart 2017 van 17:00 – 22:30 uur. zaterdag 18 maart 2017 van 9:00 – 21:00 uur. zondag 19 maart 2017 van 9:00 – 18:00 uur.

Officieel Publicatiebord: Paviljoen Noordzee

Servicepark: • Parkeerplaats Kennemermeer, 1976 GK IJmuiden. Het terrein is geopend van vrijdag 17 maart 2017 12:00 uur tot zondag 19 maart 2017 20:00 uur.

Uitreiking van documenten en materialen: Locatie: Paviljoen Noordzee. vrijdag 17 maart tijdens de documentencontrole: van 17:00 – 22:15 uur. zaterdag 18 maart op afspraak: van 08:00 – 08:15 uur.

Officiële Documentencontrole: Paviljoen Noordzee vrijdag 17 maart van 17:00 – 22:15 uur. zaterdag 18 maart op afspraak van 08:00 – 08:15 uur.

Verkenning klassementsproeven: Geen Technische keuring: Reddingsbrigade IJmuiden (alleen op vrijdag) Race Office (zaterdag) vrijdag 17 maart van 17:15 – 22:30 uur. zaterdag 18 maart op afspraak van 08:15 – 08:30 uur.

Rijdersbriefing zaterdag 18 maart 9:15 uur, Paviljoen Noordzee zaterdag 18 maart 20:30 uur, Paviljoen Noordzee

1e vergadering sportcommissarissen: zaterdag 18 maart 08:45 uur, Reddingsbrigade

Publicatie van de startlijst van de ORR: zaterdag 18 maart 09:30 uur, Officieel Publicatiebord

Parc Fermé voor de start: Geen

Start van de ORR zaterdag 18 maart (1e deelnemer): 10:00 uur.

Finish van de ORR zondag 19 maart (1e deelnemer): 14:25 uur.

Parc Fermé na de finish: Strand

Prijsuitreiking : Vanaf 17:00 uur in het Paviljoen Noordzee. op basis van het voorlopig eindklassement. Mocht na publicatie van het Definitief Eindklassement blijken, dat onjuiste prijzen zijn uitgereikt, zorgt de organisatie ervoor, dat dit gecorrigeerd wordt.

Uiterste tijdstip instellen technisch protest: Maximaal 10 minuten na aankomst laatste deelnemer bij de FINISH van de laatste KP.

2e vergadering sportcommissarissen: zondag 19 maart 15:45 uur, Reddingsbrigade

Publicatie voorlopig eindklassement zaterdag 18 maart: Officieel publicatiebord vanaf 16:30uur. Publicatie voorlopig eindklassement zondag 19 maart: Officieel publicatiebord vanaf 16:30uur. Publicatie definitief eindklassement zaterdag 18 maart: Officieel publicatiebord, 30 minuten na publicatie officieel eindklassement als er geen protest is. Publicatie definitief eindklassement zondag 19 maart: Officieel publicatiebord, 30 minuten na publicatie officieel eindklassement als er geen protest is.

4 INSCHRIJVINGEN 4.1 Sluiting van de Inschrijvingen: 17 maart 2017 om 17:00 uur.

4.2 Inschrijvingsprocedure: Via de website www.stgnta.nl.

4.2.1 Licenties Toegelaten Nederlandse Licenties: – 1e bestuurder: minimaal KNAF “Clublicentie Rijder Terreinsport”. – 2e bestuurder: minimaal KNAF “Clublicentie Navigator Terreinsport”.

Toegelaten Buitenlandse Licenties: – 1e & 2e bestuurder: – EU Licentie / INT Licentie

Of een Evenementen Registratie Bewijs (met uitzondering van de bestuurder van de vrachtauto`s)

4.3 Aantal toe te laten deelnemers en klassen 4.3.1 Het maximum aantal deelnemers is gesteld op: 45 + maximaal 8 vrachtauto`s Indien er meer inschrijvingen zijn ontvangen zal het accepteren van de inschrijvingen slechts voorbehouden zijn aan het organisatiecomité.

4.3.2 Klassen – NL-T1 – NL-T2 – T4 (FIA) – Special – Side By Side

4.4 Inschrijfgelden 4.4.1 Auto: € 450.00 Side By Side: € 400.00 Vrachtauto (FIA T4): € 450.00 Zonder extra reclame (alle klasse): € 900.00 Evenementen registratie bewijs: € 45.00 Uitrijkaart parkeerterrein: a €10.00 Dongel: € 50.00 (bij inleveren aan einde wedstrijd € 40.00 retour)

4.4.2 In het inschrijfgeld is het volgende begrepen: – twee rallyschilden met het startnummer – twee deur stickers met het startnummer en de verplichte reclame – één Bijzonder Reglement – één servicepakket, omvattende: * één plaats op het centrale servicepark, – één uitrijkaart parkeerterrein

4.5 Betalingsmogelijkheden Het inschrijfgeld dient te worden betaald op de bankrekening ten name van Stichting Nederlandse Terreinsport Associatie IBAN: NL55KNAB0283119799 BIC: KNABNL2H

4.6 Terugbetaling Het totale inschrijfgeld zal terugbetaald worden aan inschrijvers waarvan de inschrijving niet g geaccepteerd wordt Het inschrijfgeld zal gedeeltelijk terugbetaald worden: – in het geval dat de ORR niet zal plaatsvinden: 80% van het inschrijfgeld – bij annulering door de inschrijver voor 11 maart 2017: 100% van het inschrijfgeld – bij annulering door de inschrijver van 11 t/m 17 maart 2017: 50% van het inschrijfgeld; Over terugbetaling van het inschrijfgeld aan inschrijvers, die om reden van ‘force majeure’ (duidelijk schriftelijk omschreven en aan de organisator gezonden) niet deel kunnen nemen, beslist het organisatiecomité.

5 VERZEKERING 5.1 Inschrijvers en/of bestuurders moeten in het bezit zijn van een geldige verzekering die hen dekking biedt tegen aansprakelijkheid van derden ten aanzien van persoonlijk letsel en zaakschade op niet voor overige verkeer afgesloten trajecten van de ORR. Het is de inschrijvers- en/of bestuurdersverantwoordelijkheid om zo’n verzekering en/of uitbreiding van de bestaande verzekering te arrangeren.

5.2 Het inschrijfgeld bevat de premie voor de aansprakelijkheidsverzekering. Deze kan als volgt worden samengevat: – De organisator heeft maatregelen getroffen ter verzekering van inschrijvers en bestuurders tegen derden wanneer zij deelnemen in een bepaald deel van de ORR dat verreden wordt op privé terreinen of op wegen welke speciaal voor dit doel zijn afgesloten. – De hoogte van het verzekerde bedrag, van deze speciale verzekering, is € 7.500.000,- per ongeval of gebeurtenis. – Het eigen risico voor de deelnemer is € 500.- per ongeval of gebeurtenis. De dekking gaat in bij de start van de ORR en eindigt bij de finish van de ORR of op het moment dat de betreffende equipe opgeeft of door uitsluiting.

6 RECLAME EN IDENTIFICATIE 6.1 Wedstrijdnummers De organisator zal elke deelnemer voorzien van 2 voorportierstickers met de verplichte reclame en startnummer.

6.2 Extra reclame, conform SRT art 16.5, en volgens een stikkerplan. Raambanner “ EB NK Offroad Racing “

6.3 Rallyschilden: De organisator zal elke deelnemer voorzien van 2 rallyschilden.

7 BANDEN Zie SRT.

Bijzonder reglement Strandrace Garage Rijsenhout IJmuiden 2017 v1.3
Approved by KNAF under Permitnr. 0802.17.042 Pagina 5

8 BRANDSTOF 8.1 – Het tanken van brandstof is alleen toegestaan op de eigen serviceplaats op het servicepark of bij een regulier pompstation. – Tijdens het tanken mogen er geen personen in de auto zijn – Voertuig op een milieukleed staan en brandblusser stand-by

9 VERKENNING Te voet.

10 DOCUMENTENCONTROLE 10.1 De volgende documenten zullen worden gecontroleerd – betalingen; – rijder licenties; – rijbewijzen; – volledigheid van alle informatie op het inschrijfformulier; – kentekenbewijs van de wedstrijdauto; – verzekeringsbewijs van de wedstrijdauto

10.2 Tijdschema De controle van de documenten: wedstrijdsecretariaat in Paviljoen Noordzee Deze controle vindt plaats: vrijdag 17 maart 17:00 – 22:15 uur. zaterdag 18 maart op afspraak van 08:00 – 08:15 uur.

11 TECHNISCHE KEURING 11.1 Locatie en tijdschema De Technische keuring vindt plaats bij Reddingsbrigade IJmuiden (alleen op vrijdag) vrijdag 17 maart van 17:15 – 22:30 uur. zaterdag 18 maart op afspraak van 08:00 – 08:15 uur.

11.2 Elke equipe, die zich buiten de genoemde tijdslimiet meldt bij de technische keuring, zal als volgt worden bestraft: – tot maximaal 10 minuten te laat: geen straf – 10 tot maximaal 30 minuten te laat: een tijdstraf van 10 minuten

12 AANVULLENDE KENMERKEN VAN DE OFF ROAD RACING 12.1 Er is geen Parc Fermé voor de start.

12.2 De officiële start van de ORR vindt plaats op zaterdag 18 maart 2017.

12.3.1 Start Procedure: In plaats van de traditionele handstartmethode kan ook een startlichtsysteem toegepast worden, In het geval van storing aan het startlichtsysteem of bij oponthoud bij de start kan voor een handmatige startprocedure worden gekozen, na de starttijd van de eerste groep is de start nog maximaal 2 minuten geopend.

12.3.2 Startintervallen: Massastart om de 30 seconden met 8 tot 12 auto`s.

12.3.3 De startvolgorde voor zaterdag eerst de klasse Side By Side, daarna de klasse NL-T1, NL-T2 en special. De startvolgorde voor zondag is op basis van het tussen klassement van zaterdag.

12.3.4 Finish Procedure (indien afwijkend van SRT) Er is geen stopfinish aanwezig.

12.3.5 Parc Fermé na finish Equipes waarvan het voertuig niet direct na binnenkomst van de laatste KP in Parc Fermé worden geplaatst, worden uitgesloten van klassering, uitgezonderd die in de laatste KP van start zijn gegaan maar niet op eigen kracht de finish kunnen halen. 12.4.1 De normtijd van een KP is de tijd waarin men geacht wordt de KP volledig te hebben afgelegd.

12.4.2 Voor het niet starten van een KP, krijgt de equipe een straftijd van 2 minuten per niet gereden ronden, plus 20 minuten bovenop de normtijd.

12.4.3 Voor het niet afleggen van het volledig aantal rondes in een KP, krijgt de equipe een straftijd van 2 minuten per niet gereden ronde, bovenop de rijtijd van de langzaamste equipe, plus 10% van die rijtijd.

12.4.4 De jokerlap mag maximaal 2 keer gebruikt worden per KP, bij meer dan 2 keer volgt er een straftijd van 4 minuten per teveel gereden jokerlap.

12.4.5 Dongel inleveren na finish laatste KP op zaterdag en zondag (worden uitgelezen bij protesten)

12.6 Afwijkende voorschriften 12.6.1 Toelating tot het Servicepark: Het servicepark is open vanaf vrijdag 17 maart 12:00 uur.

12.6.2 Op het gehele centrale servicepark is er een maximum snelheid van 15 km/uur. Overtreding zal als volgt bestraft worden: – 1e overtreding: waarschuwing – 2e overtreding: niet tot de start worden toegelaten of uitsluiting.

12.6.3 Op last van vergunning verstrekker zal op de verbindingswegen op snelheid worden gecontroleerd, de ter plaatse geldende maximale snelheid wordt stipt gehanteerd met een correctie van 5km/h. Overtreding zal worden bestraft met 5 minuten straftijd per te hard gereden km/h. Ernstige overtreding boven de 30km/h snelheidsoverschrijding zal worden bestraft met uitsluiting en wordt niet meer tot de start toegelaten.

12.6.4 Het is niet toegestaan om tijdens een KP, terug te keren vanuit het servicepark.

13 HERKENNING VAN OFFICIALS De officials zijn als volgt herkenbaar: – Organisatie: groen hes, – Controlepostofficial: geel hes, – Baanpostofficial: geel hes.

14 PRIJZEN De volgende prijzen / bekers zullen worden uitgereikt: De 3 hoogst geklasseerde deelnemers per klasse 2 bekers.

15 EINDKEURING n.v.t.